RASK, PRESIS SERVICE
KVALITET, PÅLITELIGHET
Varmepumpe

Varmepumpe

En varmepumpe er et anlegg som flytter varme fra et sted med en gitt temperatur til et annet med høyere temperatur.
Vanligvis blir varmepumpebegrepet brukt om et anlegg for oppvarming, dvs. at varme pumpes inn i et begrenset rom fra et ytre, ubegrenset reservoar. Men teknisk sett er også f. eks. et kjøleskap en varmepumpe, bare at her pumpes varme ut av et begrenset avlukke. De fleste luft-til-luft-varmepumper er forøvrig også reversible slik at de både kan pumpe varme inn i en bygning om vinteren og ut av bygningen om sommeren.