RASK, PRESIS SERVICE
KVALITET, PÅLITELIGHET
TIPS & RÅD
Hva er Byggebransjens våtromsnorm?

 

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er en bransjenorm for planlegging og utførelse av vannskadesikre, funksjonelle våtrom med høy kvalitet og lang levetid. 

Målet med normen er å heve kvaliteten på våtrom med hensyn til funksjon og levetid. Det vil si lage solide, funksjonelle og varige våtrom, som blir overlevert med en god brukerveiledning.

Løsninger som oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK)

BVN viser løsninger og spesifikasjoner som oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK). Kravene i BVN er på noen områder strengere enn kravene i byggteknisk forskrift. Kontraktsfestet bruk av BVN sammen med riktig utført prosjektering, kan benyttes som dokumentasjon på at prosjekteringen og utførelsen er i henhold til byggteknisk forskrift. BVN stiller krav til organisering av byggesaken og til kvalitetssikring og dokumentasjon av arbeidene.

Bruk av BVN og dokumentasjon ved hjelp av BVN er beskrevet i BVN 10.200 Hvordan og hvorfor man bør bruke Byggebransjens våtromsnorm

Alle våtromsarbeider bør utføres av en bedrift med godkjenning fra Fagrådet for våtrom og som har sertifiserte personer til å utføre arbeidet.

Få tilgang til Byggebransjens våtromsnorm

For å få tilgang til BVN må du tegne et abonnement. Det er ikke mulig å kjøpe eller abonnere på deler av BVN.

Abonnementsvilkår

Innhold

BVN er inndelt i 6 kapitler:

1   Administrasjon

2   Planlegging

3   Konstruksjoner

4   Installasjoner

5   Materialer og produkter

6   Kvalitetssikring og dokumentasjon

Kapittel 1 

omhandler Fagrådet for våtrom, opplæring og sertifisering av personer og godkjenning av bedrifter samt beskrivelse og bruk av BVN og dokumentasjon ved hjelp av BVN.

Kapittel 2 

omhandler organisering og styring av våtromsprosjekter, myndighetskrav til våtrom, planløsning av våtrom og tilstandsvurdering av eksisterende våtrom.

Kapittel 3 

omhandler oppbygging av gulv* og vegger, membraner og ferdige overflater

Kapittel 4 

omhandler vanntilførsel og avløp, sanitærutstyr, ventilasjon og elektro.

Kapittel 5 

omhandler produkter og tetthetsprøving av membraner.

Kapittel 6 

inneholder sjekklister, kvalitetssikring og dokumentasjon av arbeidet og hvordan man skal utføre fuktmålinger.

BVN oppdateres to ganger i året.

Figursamling for byggeplassen

Alle figurer, samt noen tabeller og sjekklister, er samlet i en figursamling i lommeformat. Figursamlingen oppdateres årlig og sendes til abonnenter.

Figursamlingen kan også kjøpes som e-bok. 

Hvordan utarbeides Byggebransjens våtromsnorm?

SINTEF har ansvar for faglig utvikling, administrasjon, redaksjonell bearbeiding, illustrasjoner og utgivelse av BVN. 

SINTEF gir også ut blader i samarbeid med andre institusjoner. Alle blader gjennomgås og kvalitetssikres både internt, av Fagrådet for våtrom og andre fagmiljøer.

Alle kan foreslå nye tema til blader i Byggebransjens våtromsnorm. Forslag som kommer utenfra, blir tatt vel imot og oppfattet som viktig respons på BVN fra næringen selv. Hvilke blader som revideres hvert år, avgjøres i samarbeid med Fagrådet for våtrom.

Revisjon og fornyelse

Nye forskrifter og standarder, nye materialer, metoder, erfaringer og viten gjør at bladene må revideres og BVN suppleres med stadig nye blader. Revisjonene kan være mer eller mindre omfattende, avhengig av hva som er skjedd på fagfeltet. Man må derfor alltid forholde seg til nyeste versjon av bladene.

Utgåtte blader og tidligere utgaver av eksisterende blader

Noen ganger blir blader tatt ut av BVN. Årsaken kan være at innholdet er foreldet eller at bladet er erstattet av et blad med annet nummer. Utgåtte blader og tidligere utgaver av eksisterende blader fins i arkiv for Byggebransjens våtromsnorm.