RASK, PRESIS SERVICE
KVALITET, PÅLITELIGHET
Solenergi

Solenergi

Solenergi er lys- og varmestråler fra Sola. Sola er en formidabel energikilde. Mengden av solenergi som treffer Jorden i løpet av ett år, er om lag 15 000 ganger større enn hele verdens årlige energiforbruk. Den totale mengde utstrålt energi fra Sola er mer enn to milliarder ganger større enn energimengden som treffer jordoverflaten.

Den enkleste måten å bruke solinnstrålingen er til oppvarming. Det er vanlig å skille mellom passiv og aktiv solvarme.

Aktiv solvarme er motstykket til passiv solvarme. Bygninger kan varmes opp passivt med solvarme, det vil si ved solinnstråling gjennom vinduer, tak og vegger, og aktivt ved hjelp av solfangere, varmelager, oftest en vanntank med varmeveksler og varmefordelingssystem.

Passiv solvarme oppnås ved å utforme bygningskonstruksjoner og innretninger optimalt slik at innstrålingen bidrar til oppvarming av bygget. Enklest skjer det ved å la solen stråle gjennom vinduer. Det er antatt at passiv solvarme bidrar med 3 – 4 TWh til oppvarming av den norske bygningsmassen. Tilrettelegging for å tørke landbruksprodukter (høy) er også eksempel på bruk av passiv solvarme.
Finner du ikke det du er på jakt etter? Ta kontakt med vår kundeservice. Vår nettbutikk viser kun et lite utvalg av mer enn 100 000 produkter! Vi kan egentlig si at vi kan skaffe deg alt, men strekker oss til å si det meste. Få pris på produktet ferdig montert! Mobilnummer: 47-445-962 vvsibv2018@gmail.com