RASK, PRESIS SERVICE
KVALITET, PÅLITELIGHET
Gulvvarme

Gulvvarme

Hvis hele gulvet brukes som varmelegeme, vil temperaturfordelingen gjennom rommet bli ideell. Føttene virker som en slags termostat. Er du kald på bena, føles hele rommet kaldt. Ved gulvvarme avgis mer varme som stråling. Dermed blir luftsirkulasjonen mindre, og følelsen av trekk langs gulvet blir borte. Med gulvvarme kan du også senke romtemperaturen uten at det føles kaldere. Tester viser at romtemperaturen kan senkes til 20 °C, mens det likevel oppleves som om det er 22 °C. Gulvvarme er på den måten et bidrag til å spare energi. Årsaken til at mange likevel ikke opplever noen særlig besparelse skyldes ofte mangelfull isolering under rørene.
Varmebehovet i huset varierer, og beregnes vanligvis til å ligge mellom 25 og 70 W/m², avhengig av hvilke rom du ser på. Illustrasjonen nedenfor viser at gulvvarmeeffekten er avhengig av gulvtemperaturen og romtemperaturen. Det er for eksempel tilstrekkelig med en gulvoverflatetemperatur på 26 °C for å få en romtemperatur på 20 °C når effektbehovet i et rom er 60 W/m².
 
Gulvvarmesystemer brukes normalt til oppvarmingsformål i boliger, garderobeanlegg, svømmehaller, barnehager, skoler m.m. Gulvvarmesystemer er særdeles egnet hvor det stilles spesielle krav til hærverkssikring, hygiene eller lavtemperaturvarmesystemer. Gulvvarmesystemer er også velegnet i rom hvor det ikke er tillatt med synlige vannbårne anlegg. Gulvvarmesystemer medfører ikke støvforbrenning og innetemperaturen kan senkes med 1–2 grader. Gulvvarmesystemer blir ansett for å være en inneklimavennlig oppvarmingsmetode. I tillegg gir gulvvarmesystemene mulighet for lave distribusjonstemperaturer slik at miljøvennlige energiformer kan benyttes med større virkningsgrad. 
Finner du ikke det du er på jakt etter? Ta kontakt med vår kundeservice. Vår nettbutikk viser kun et lite utvalg av mer enn 100 000 produkter! Vi kan egentlig si at vi kan skaffe deg alt, men strekker oss til å si det meste. Få pris på produktet ferdig montert! Mobilnummer: 47-445-962 vvsibv2018@gmail.com