RASK, PRESIS SERVICE
KVALITET, PÅLITELIGHET

Bereder -Høiax Titanium Eco 200L Spiral

Titanium Eco serien er oppgradert for på tilfredsstille Eco-design direktivet. Dette innebærer forbedret skumisolasjon og innføring av utvendig stillbar termostat med Eco posisjon på enkelte modeller.
Mål:Ø585 x H1840 mm
Watt:1950
Vekt:39 kg
Energiklasse: C
Berederen er konstruert for oppvarming av forbruksvann med elektrisk energi.

Vannet varmes opp av et elektrisk element som kontrolleres av en termostat. I tillegg bereder har fått integrert en varmespiral som kan kobles på enten varmepumpe eller sentral varmesystem
Termostaten sitter i berederens koblingsrom.
Kaldtvann blandes inn i varmtvannet via blandeventilen for å redusere faren for skolding.
I tillegg til termostaten har tanken to sikkerhetssystemer.

Temperaturbegrenseren finnes i koblingsrommet; denne skal forhindre at vannet begynner å koke ved termostatsvikt. Dersom denne løser ut må den tilbakestilles manuelt.

Lekkasjesikring
Ved vanninstallasjoner i rom uten sluk må det benyttes en lekkasjestopper. Høiax AquaSafe er en liten og komplett løsning som tilfredsstiller krav i byggeforskriftene (TEK 17).