RASK, PRESIS SERVICE
KVALITET, PÅLITELIGHET

Bereder-Høiax-Titanium Express Eco 300L

Med en Titanium Express Eco får du varmt vann klart til tapping opptil tre ganger raskere enn med en standard varmtvannsbereder – uten å bruke mer strøm!
Passer for:8-10 personer
Mål:580x1670 mm
Watt:3000 + 3000
Vekt:49 kg

Produktet er konstruert for rask og effektiv elektrisk oppvarming og lagring av forbruksvann.Produktet har den fordelen at det gir varmt vann raskt når Express funksjonen er i bruk. Dette er mulig fordi produktet, ved oppvarming fra kald tilstand, prioriterer oppvarming av tankens øvre del.Når øvre del av tanken har nådd innstilt temperatur kobler vekseltermostaten i øvre koblingsrom automatisk om til nedre koblingsrom og tankens nedre del varmes opp.

Begge elementer er ikke innkoblet samtidig
Lekkasjesikring
Ved vanninstallasjoner i rom uten sluk må det benyttes en lekkasjestopper. Høiax AquaSafe er en liten og komplett løsning som tilfredsstiller krav i byggeforskriftene (TEK 17).