RASK, PRESIS SERVICE
KVALITET, PÅLITELIGHET

Bereder HøiaxTitanium Expand Eco 200L

Titanium Expand Eco har ekspansjonskar ferdig koblet og skjult i berederen. Ekspansjonskarene gjør at mindre varmtvann går tapt og den sparer dermed forbrukeren for strøm.


Titanium Expand Eco leveres med fabrikkmonterte ekspansjonskar, tilpasset anlegg uten mulighet for fri ekspansjon tilbake på kaldtvannsnettet.
Passer for:3-4 personer
Mål:Høyde 1362xØ585 mm
Watt:1950
Vekt:38 kg
Energiklasse: C
Karene er koblet via et T-stykke til et felles ekspansjonsrør. Dette er tilkoblet på en egen anslutning på sikkerhetsventilen i bunnen av berederen. Dette for å unngå at vann fra ekspansjons-karene slippes rett ut til tappestedene uten forutgående oppvarming.

Berederen er konstruert for oppvarming av forbruksvann med elektrisk energi.

Vannet varmes opp av et elektrisk element som kontrolleres av en termostat. Termostaten sitter i berederens koblingsrom.

Kaldtvann blandes inn i varmtvannet via blandeventilen for å redusere faren for skolding.

I tillegg til termostaten har tanken to sikkerhetssystemer.
Temperaturbegrenseren sitter i koblingsrommet; denne skal forhindre at vannet begynner å koke ved termostatsvikt. Dersom denne løser ut må den tilbakestilles manuelt.
Lekkasjesikring
Ved vanninstallasjoner i rom uten sluk må det benyttes en lekkasjestopper. Høiax AquaSafe er en liten og komplett løsning som tilfredsstiller krav i byggeforskriftene (TEK 17).