RASK, PRESIS SERVICE
KVALITET, PÅLITELIGHET

Bereder-Høiax-Titanium Eco Liggende 300L

Titanium Eco 300L Liggende er runde modeller i rustfri utførelse.
Passer for:5-6 personer
Mål:H1672 x Ø585 mm
Watt:3000
Vekt:49 kg
Energiklasse: D
Berederen er konstruert for oppvarming av forbruksvann med elektrisk energi.
Vannet varmes opp av et elektrisk element som kontrolleres av en termostat, disse finnes i berederens koblingsrom.

Varmtvannet kan innblandes kaldtvann i blandeventilen for å minske faren for skolding.
Utover termostaten så har tanken to sikkerhetssystemer.

Temperaturbegrenseren finnes på utsiden av koblingsrommet; denne skal forhindre at vannet begynner å koke ved termostatsvikt. Dersom denne løser ut må den tilbakestilles manuelt.
Lekkasjesikring
Ved vanninstallasjoner i rom uten sluk må det benyttes en lekkasjestopper. Høiax AquaSafe er en liten og komplett løsning som tilfredsstiller krav i byggeforskriftene (TEK 17).