RASK, PRESIS SERVICE
KVALITET, PÅLITELIGHET

Bereder-Høiax-RSBX Eco 140L

RSBX Eco er spesialutviklet for plassering i benk og produsert etter standard benkemål. 140 liters berederen er tilpasset maskinbenk uten sokkel. Tanken kan monteres i 60x60 benkeskap. Yttermantelen er av myk plast som kan presses sammen til å passe i skap. Med en Høiax Expressbereder får du varmt vann klart til tapping opptil tre ganger raskere enn med en standard varmtvannsbereder – uten å bruke mer strøm.
Passer for:4-6 pers.
Mål:H806 x Ø 530-570
Watt:1,95 +1,95 kW
Vekt:18,5 kg
Energiklasse: C
Tanken er konstruert for oppvarming av forbruksvann med elektrisk energi.

RSBX Eco har den fordel at den hurtig kan gi varmt vann. Dette er mulig fordi den ved oppvarming fra kald tilstand først vil prioritere oppvarming av tankens øvre del.

Når øvre del har nådd innstilt temperatur vil vekseltermostaten i øvre koblingsrom automatisk koble om til nedre koblingsrom og tankens nedre del blir varmet opp.

Begge elementer er aldri innkoblet samtidig.

Vannet varmes opp av et elektrisk element som kontrolleres av en termostat; disse finnes i berederens koblingsrom.

Varmtvannet kan innblandes kaldtvann i blandeventilen for å minske faren for skolding.

Utover termostaten så har tanken to sikkerhetssystemer.

Sikkerhetsventilen åpner ved ca. 1MPa /10bar og slipper ut vann dersom trykket i tanken blir for høyt.

Lekkasjesikring
Ved vanninstallasjoner i rom uten sluk må det benyttes en lekkasjestopper. Høiax AquaSafe er en liten og komplett løsning som tilfredsstiller krav i byggeforskriftene (TEK 17).