RASK, PRESIS SERVICE
KVALITET, PÅLITELIGHET

Bereder-Høiax-RSB Eco 100L

RSB Eco er spesialutviklet for plassering i benk og produsert etter standard benkemål. Benkeberederen er utstyrt med Aquatemp ett-rørs blandeventil med sikkerhetsventil. Tanken kan monteres i 60x60 benkeskap. Yttermantelen er av myk plast som kan presses sammen til å passe i skap.
Passer for:2-3 personer
Mål:H 616 x Ø 530-570
Watt:1950
Vekt:18 kg
Energiklasse: C
Tanken er konstruert for oppvarming av forbruksvann med elektrisk energi.

Vannet varmes opp av et elektrisk element som kontrolleres av en termostat; disse finnes i berederens koblingsrom. Varmtvannet kan innblandes kaldtvann i blandeventilen for å minske faren for skolding.

Lekkasjesikring
Ved vanninstallasjoner i rom uten sluk må det benyttes en lekkasjestopper. Høiax AquaSafe er en liten og komplett løsning som tilfredsstiller krav i byggeforskriftene (TEK 17).