RASK, PRESIS SERVICE
KVALITET, PÅLITELIGHET

Bereder-OSO-Saga Expansion SE 120L

SAGA serien kan plasseres hvor som helst takket være et elegant design som skjuler alle rør–anslutninger. SAGA er konstruert med førsteklasses materialvalg og en rekke smarte tekniske løsninger OSO er alene om. SAGA har markedsledende isolasjonsegenskaper som gir store ENØK besparelser og berederen holder en høy temperatur (75°C) for uslåelig ytelse og mer varmtvann enn andre.SAGA EXPANSION – SE – passer for boliger med fast tilbakeslagsventil (vannmåler / trykkreduksjonsventil har ofte dette integrert) pga. fullintegrert ekspansjonskar som opptar ekspansjon av vann under oppvarming. SAGA EXPANSION eliminerer tap av ca. 2.300 liter varmtvann / år, hindrer drypp fra sikkerhetsventilen og gir en stilren og enkel installasjon uten separat ekspansjonskar. Årlig kontroll av karenes fortrykk. SAGA EXPANSION varmes enten vha. det elektriske varmeelementet eller fra solfangere med OSO SOLAR kit (tilleggsutstyr). Ekstra ½" anslutning kan enkelt benyttes til sirkulasjonsledning eller hettvanns–uttak ved behov. Justerbar temperatur (hindrer skoldingsfare) til tappested vha. UX blandeventil med max. vannmengde på 0,7 L/s og dobbel tetting.
Merkeeffekt: 2.0 kW
Høyde: 890 mm
Bredde: 580 mm
Oppvarmingstid fra 10 °C til 65 °C: 250 min
Vekt: 29 kg
Lekkasjesikring
Ved vanninstallasjoner i rom uten sluk må det benyttes en lekkasjestopper. Høiax AquaSafe er en liten og komplett løsning som tilfredsstiller krav i byggeforskriftene (TEK 17).